Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 20. 12. 2013 – Záchlumí

Členská schůze:

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o dotačních programech.

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: p. Grigar, p. Panoš.
 4. Program jednání ČS.
 5. Smlouvu o partnerství k projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ s Místní akční skupinou Český Západ – Místní partnerství, o. s., Nám. 1. Máje 62, Černošín, 349 01 Stříbro.
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2013.
 7. Rozpočet pro rok 2014.
 8. V rámci grantového programu HARANTI 2013 změny v následujících projektech:
 • o. s. Lapeť (odstoupení od projektu);
 • SDH Černošín (změna rozpočtu projektu);
 • Cvičení rodičů s dětmi Bezdružice (prodloužením termínu realizace projektu do konce ledna 2014);
 • Sosáci Lestkov (změna rozpočtu projektu);
 • o. s. Pomozme si sami (změna rozpočtu projektu).
 1. Příspěvek ve výši 10 000 Kč na 7. ročník soutěže Nejkrásnější nádraží ČR.
 2. Mandátní smlouvu s paní Miroslavou Válovou.
 3. Nájemní smlouvu s obcí Olbramov.

 

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

 

*****************************************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 21. 11. 2013 – Olbramov

Členská schůze:

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o výsledku kontroly dotací projektů „Mladí Švamberkové“ a „Mladé nápady pro Český Západ“.
 3. Informace o dotačních programech.
 4. Informace p. Kamila Jirky z firmy Tanet a pověřuje předsedu MKL p. Soulka k dalšímu jednání v této věci.

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: paní Řezníčková, paní Trávníčková.
 4. Program jednání ČS.
 5. Rozpočtové opatření č. 7/2013.
 6. Rozpočtový výhled MKL na období 2014 – 2017.
 7. Dohodu o partnerství s městem Bezdružice pro projekt „Názorně a proto zábavně“.
 8. Poskytnutí finančního daru předsedovi MKL ve výši 20 000,- Kč.
 9. Poskytnutí finančního daru místopředsedovi MKL ve výši 10 000,- Kč.

 

III.  Ukládá:

 1. Členským obcím uhradit členské příspěvky pro rok 2014 v termínu do 31. 3. 2014.

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

 

*******************************************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 14. 10. 2013 – Lestkov

 

Členská schůze:

 

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o dotačních programech.
 3. Informaci o probíhající kontrole Finančního úřadu Tachov.
 4. Informaci o průběhu akce Slavnosti jablek 2013

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: p. Grigar, p. Panoš
 4. Program jednání ČS.
 5. Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
 6. Smlouvu o spolupráci s Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5.
 7. Rozpočtové opatření č. 6/2013

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

********************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 12. 9. 2013 – Černošín

 

Členská schůze:

 

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o dotačních programech.

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: paní Trávníčková, p. Grigar.
 4. Program jednání ČS.
 5. Smlouvu o krátkodobé výpůjčce pozemků s obcí Kokašice.
 6. Smlouvu o realizaci pořadu Cyklotoulky.
 7. Rozpočtové opatření č. 5/2013.
 8. Změny v projektech SDH Černošín a o. s. Pomozme si sami realizované v rámci grantového programu HARANTI 2013.

 

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

 

*******************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 27. 6. 2013 – Konstantinovy Lázně

 

Členská schůze:

 

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o dotačních programech.

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: p. Grigar a p. Lindauer.
 4. Program jednání ČS.
 5. Poskytnutí příspěvku o. s. Plzeňská dráha ve výši 30 tis. Kč na akci „Bezdružické parní léto 2013“, která se uskuteční v termínu 20. – 21. 7. a 10. – 11. 8. 2013 na železniční trati z Pňovan do Bezdružic v úseku Bezdružice – Kokašice – Cebiv.
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2013.
 7. Celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2012 včetně zprávy auditorů Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko za rok 2012 bez výhrad.

 

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

 

**********************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 21. 5. 2013 – Kokašice

 

Členská schůze:

 

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o dotačních programech.
 3. Informaci o průběhu realizace a spolupráci na  projektu Obce Konstantinovy Lázně „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“
 4. Diskuzi

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: paní Řezníčková a p. Lindauer.
 4. Program jednání ČS.
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2013.
 6. Roční účetní závěrku za rok 2012.

 

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

*******************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 23. 4. 2013 – Horní Kozolupy

 

Členská schůze:

 

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o dotačních programech.

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: paní Trávníčková a p. Panoš.
 4. Program jednání ČS.

 

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

 

 

 
   

 ****************************************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 25. 3. 2013 – Konstantinovy Lázně

 

Členská schůze:

 

I.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Týzl.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: paní Trávníčková a paní Chaloupková.
 4. Program jednání ČS.
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2013.

 

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL

 

 

****************************************************************************

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MIKROREGIONU KONSTANTINOLÁZEŇSKO

ze dne 30. 1. 2013 – Černošín

 

Členská schůze:

 

I.  Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Informace o dotačních programech.
 3. Informaci o spolupráci na přípravě projektové dokumentace  projektu Obce Konstantinovy Lázně „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“
 4. Znění darovací smlouvy uzavřené s paní Miroslavou Válovou na dar ve výši 10 000 Kč určený pro grantový program HARANTI.

 

II.  Schvaluje:

 1. Návrhovou komisi: p. Soulek.
 2. Zapisovatele: paní Válová.
 3. Ověřovatele zápisu: paní Chaloupková a p. Grigar.
 4. Program jednání ČS.
 5. Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na realizaci projektu „Demografické modely ve venkovském prostoru“.
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2013.

 

III.  Ukládá:

 1. Členským obcím uhradit členské příspěvky pro rok 2013 v termínu do 31. 3. 2013.

 

Mgr. Jan Soulek, předseda MKL